Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

W Marinie działa wypożyczalnia rowerów.

Czynna w godz. 8.00-18.00

Wszelkie informacje dostępne są w recepcji Mariny Grudziądz nr tel. 726 921 919


CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW:

  • 1-4 godz. - 5 PLN/ 1 godz.
  • powyżej  4 godz. - 25 PLN (zwrot do godz. 20.00 w dniu wypożyczenia)
  • powyżej 1 doby - 25 PLN x liczba rozpoczętych dób

 REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERÓW


1. Wypożyczane rowery są własnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

2. Wypożyczalnia w Marinie, ul. Portowa 8 w Grudziądzu jest czynna: od 1 czerwca  do 31 października od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00- 18.00.

3. Rowery wypożyczane są osobom pełnoletnim. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą  osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą. 

4. Wypożyczający przedstawia aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik wypożyczalni spisuje dane*.

5. Wypożyczający rower ponosi opłatę za czas wypożyczenia roweru według cennika wypożyczalni - płatne z góry.

6. Rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem i kluczykiem, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki, kask i są specjalnie oznakowane.

7. Wypożyczający przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania roweru od momentu wypożyczenia do jego zwrotu. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia i ponosi koszty naprawy w przypadku jego uszkodzenia.

8. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

9. Rower należy zwrócić do miejsca wypożyczenia tj. Mariny Grudziądz wraz z wyposażeniem, w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.

10. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.

11. Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Wypożyczającego kosztami naprawy roweru w przypadku jego uszkodzenia.

12. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

 

Obowiązuje od 1.06.2017

 

*Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.