Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Z gry na korcie można skorzystać wyłącznie po uprzedniej rezerwacji.

Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu 726-921-919. 

Opłatę za grę na korcie należy uiścić w recepcji Mariny Grudziądz.

UWAGA! ZAKAZ GRY ZAROBKOWEJ (trening personalny)

Cennik kort tenisowy, ul. Portowa 8

Kontakt 726 921 919 lub biuro@marina.grudziadz.pl

Cennik obowiązuje od 01.03.2021

Od poniedziałku do piątku:

8:00 – 15:00

20,00 zł/godz.

15:00 – 20:00

25,00 zł/godz.


Sobota:

8:00 – 15:00

25,00 zł/godz.

15:00 – 20:00

20,00 zł/godz.


Niedziela:

8:00 – 20:00

20,00 zł/godz.

Dotatkowe usługi:

Wypożyczenie rakiet jednorazowo 1 szt. 10,00 zł
Szkółka tenisowa jednorazowo                    20,00 zł
Szkółka tenisowa indywidualnie                    75,00 zł
Karnet miesięczny (szkółka - 10 wejść, indywidualnie - 8 wejść) 140,00 zł 
Oświetlenie kort tenisowy 1 gra 10,00 zl      

 

Regulamin korzystania z kortów tenisowych obowiązujący podczas pandemii COVID-19
1. Kort tenisowy jest dostępny w godz. 8.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu.
2. Z kortu tenisowego można korzystać wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.
3. Po godz. 18.00 wejście na kort wyłącznie dla posiadaczy karnetu.
4. Na korcie mogą przebywać tylko cztery osoby.
5. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
6. Korzystający z kortu mają obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie nie muszą zakrywać twarzy).
7. Obowiązkowe jest utrzymanie właściwego odstępu między grającymi min.1,5 m oraz gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).
8. Grający są zobowiązani do użytkowania wyłącznie własnego sprzętu (nie funkcjonuje wypożyczalnia).
9. Preferujemy bezgotówkową formę płatności, a najlepiej zakup karnetu.
10. Na obiekcie występuje brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego poza WC.
11. Prosi się, aby kontakty z pracownikami Mariny ograniczyć do minimum.
12. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu, nie ujęte w regulaminie podejmuje zarządzający obiektem.
Ustalenia są zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Tenisowego.
Zarządcą obiektu jest:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, tel. 56 46 256 54
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).