Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Na placu dla kamperów w Marinie Grudziądz znajduje się 12 miejsc zapewniających bezpośredni dostęp do prądu. Plac dla kamperów wyposażony jest w zlewnię fekaliów i szarej wody oraz instalację hydrauliczną służącą do uzupełniania jej zapasów. Dla gości nocujących w kamperach przygotowaliśmy osobny sanitariat z prysznicami. Przepiękny widok na Wisłę, most i zachodzące Słońce - GRATIS :-)

  1. Pobyt 1 osoby na dobę

5,00 zł

  1. Ustawienie autokarawany/ campera na 1 dobę

35,00 zł

  1. Korzystanie z energii elektrycznej na 1 dobę

5,00 zł

 

Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu 726 921 919 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@marina.grudziadz.pl.

REGULAMIN CAMPINGU

1. Opłata za pobyt na campingu naliczana jest w cyklu 24 godzinnym.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 następnego dnia.
3. Osoby niezameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie od godz. 8 00 do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji Mariny Grudziądz.
4. Camping może  odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
5.Turysta ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
6.Camping Mariny Grudziądz nie  ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w przyczepach campingowych, campobusach przez turystów  korzystające z jego usług.
7.Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów - kaganiec i smycz.
8. Cennik
Pobyt 1 osoby na dobę 5,00 zł
Ustawienie autokarawany na 1 dobę 35,00 zł
Korzystanie z energii elektrycznej na 1 dobę 5,00 zł
Rezerwacji oraz wszelkich  informacji udziela recepcja Mariny Grudziądz pod numerem telefonu 726 921 919 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@marina.grudziadz.pl.