Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Marina Grudziądz oferuje 3 klimatyzowane sale konferencyjne:

- sala duża - 153m2, mieszcząca od 64 osób w układzie bankietowym do 130 osób w układzie teatralnym

- dwie sale małe - po 56 m2 każda, mieszczące od 25 osób w układzie bankietowym do 40 osób w układzie teatranym

W ramach wynajęcia sali nieodpłatnie zapewniamy ekran, rzutnik multimedialny oraz flipchart z mazakami.

Istnieje możliwość zamównienia serwisu kawowego oraz kateringu.

Wynajem sal konferencyjnych (ceny brutto)

Sala mała (56m²)

 

40,00 zł/ godzina (za pierwszą godzinę zegarową)

30 zł/godzina (za każdą następną rozpoczętą godzinę zegarową)

300 zł powyzej 10 godzin, w ramach rozpoczętej 1 doby

Wynajem sali na imprezy otwarte odpłatne (targi, wystawy, koncerty) : 60,00 zł / godzina (za każdą rozpoczętą godzinę zegarową)

Sala duża (153m²)

50 zł/ godzina (za pierwszą godzinę zegarową)

40,00 zł/ godzina (za każdą następną godzinę) 

400 zł powyżej 10 godzin, w ramach rozpoczętej 1 doby

Wynajem sali na imprezy otwarte odpłatne:  (targi, wystawy,koncerty): 100,00 zł / godzina (za każdą rozpoczętą godzinę zegarową)

 

Pozostałe usługi

Projektor

GRATIS

Ekran projekcyjny

GRATIS

 

Wynajem naczyń i sprzętu (cena brutto)

Serwis kawowy

(filiżanka, spodek, łyżeczka, cukiernica, dzbanek do mleka, koszyk na łyżeczki)

1,60 zł/osoba

Termos 9,5l

Gratis

Czajnik elektryczny 1,7l

Gratis

Rezerwacji należy dokonać pod numeremi telefonów 726 921 919 oraz za pośrednictwem email: biuro@marina.grudziadz.pl.

REGULAMIN WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH

1. Przebywający na sali konferencyjnej zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i stosowania się do jego zasad.
2. Rezerwacji można dokonać w recepcji Mariny Grudziądz lub telefonicznie : 726 921 919,  oraz drogą elektroniczną : biuro@marina.grudziadz.pl
3. Korzystający z sali zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Sala udostępniana  jest najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania.
5. Zwrot użytkowanej przez wynajmującego  sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia spotkania.
6. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego.
7. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w  sali. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
8. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
9. Organizator jest zobowiązany do pozostawienia sali po wynajęciu w takim stanie w jakim została przekazana.
10. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. obowiązujących w budynku.
11. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
12. Za rzeczy pozostawione na sali, Marina Grudziądz nie ponosi odpowiedzialności.
13.  Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.